O podjetju

Dejavnost podjetja temelji predvsem na predelavi in izkoriščanju pretežno lesne biomase in učinkovite rabe energije.

Iz tega razloga podjetje ponuja rešitve in tehnologijo od razreza hlodovine, sušenja lesa, razreza desk, izdelave lesnih polizdelkov, predelave ostankov (žagovina, kosovni ostanki) v pelete ali brikete ter njihovo uporabo pri pridobivanje toplotne ali električne energije.

Les se kot kurivo pojavlja že vse od nastanka človeštva. V zadnjem času, ko svet vse bolj pretresa naftna kriza, so razmišljanja o smotrni in okolju prijazni uporabi tega energenta postala pogostejša tudi zaradi naših naravnih danosti (poraščenost z gozdovi), kar nas lahko dela manj odvisne od različnih kriz v svetu in tujega kapitala. Les kot energent je stalno na razpolago, njegova uporaba izboljšuje vzdrževanje gozdov in nudi možnosti za odpiranje novih delavnih mest.

Ekomteh z.b.o.
Češnjica 48
4228 Železniki

031 770 137